Olika lockpipor och lockljud

Slutna lockpipor

En sluten lockpipa har membranet inneslutet inne i lockpipan så egentligen är det ett rör med ett tunt plast- eller metallmembran inuti. Naturligtvis så har det stor betydelse för hur hålet och membranet i lockpipan är utformad för att få det ljud som önskas, detta är en konst som tillvärkarna av lockpipor håller för sig själva. En lockpipa med inneslutet membran har den fördelen att den är extremt enkel att använda eftersom den är förstämd så får man ut ett lagom högt ljud och i rätt ton. Man kan variera ljudet en aning beroende på hur hårt man blåser i pipan och på vilket sätt man håller lockpipan mot munnen. Nackdelen med en sådan pipa är då motsatsen. Har man lockat ett tag så vill man möjligtvis kunna variera sig lite mer i tonläge för att få ett större register att locka med, då är en lockpipa med öppet membran att föredra.Lockpipor med öppet membran

En lockpipa med öppet membran har då den stora fördelen att man har möjlighet att variera grovleken på ljudet när man lockar. Vill man t.ex. härma ett rådjur som inte är så gammal så har den ofta en ljusare ton än en gammal bock t.ex. ju längre ut mot lockpipans spets man klämmer åt membranet desto ljusare ton få man och vill man då få ett grovt ljud när man locka så nyper man åt membranet längre in. En annan fördel med öppet membran på en lockpipa är att den inte fryser fast så enkelt om man använder den under kalla vinterdagar. Nackdelen är då att man kanske inte få fram rätt lockljud direkt och kräver därför lite träning.Olika lockläten med lockpipa för rådjur (Råbock).

 

 • Kidets ångestläte
 • Getens och Bockens kontaktläte
 • Getens hetsläte
 • Getens ångestläte

 

Olika lockläten med lockpipa för räv.

 

 • Fågelns ångestläte (fågelskrik)
 • Harens ångestläte (Harskrik)
 • Kidets ångestläte
 • Rävskall

Olika lockläten med lockpipa (älglock, locklur) för Älg.

 

 • Kontaktläte
 • Älgkons brunstläte
 • Älgtjurens bruntläte
 • Älgkalvens ångestläte

 

Olika lockläten med lockpipa för Vilsvin.

 

 • Vildsvinets kontaktläte
 • Vildsvinet brunstläte
 • Vildsvinets ångestskrik

 Tillbaka till Lockpipor