Lockpipor

Råbock inlockad med lockpipaVad är en lockpipa

En lockpipa är i stora drag en visselpipa där ljudet är anpassat för att efterlikna olika djurarters läten eller deras bytesdjur. Avsikten med en lockpipa är att du ska lura de olika djurarterna att komma till dig genom att de tror att det som låter är en artfrände eller att det är ett lättåtkomligt byte. De lockpipor som är avsedda att härma djurartens egna läten används ofta på Rådjur, Älg, och Vildsvin mm, samt flertalet fågelarter som t.ex. Kråka, kaja och gås mm. De lockpipor som härmar bytesdjur är avsedda för predatorer som bl.a. Räv, Lo, Björn mm. Beroende på vilket art du vill locka till dig, ska du använda en lockpipa som är anpassad för den djurarten.

 


När & var ska man locka.


När man t.ex. locka Rådjur (Råbock), Älg eller Vildsvin med
lockpipa, så är det enklast att göra det under den tiden på året då de olika
djuren har sin brunstperion eller när de stöter bort sin avkomma (Ofta ett par
veckor innan de föder sina nya ungar). Samt på den tid på dygnet då de är som
mest aktiva, vilket ofta är i samband med skymning och ljusning.

När man har tänkt locka predatorer (Rovdjur) som t.ex. Räv,
Lo och Björn med lockpipa så fungerar det nästan hela året, men du får större
effekt om du locka under den del av året predatorerna är som hungrigast. För
räv och lo är detta sent på vinterhalvåret och för björn i samband med att de
lämnar sitt ide. Även för rovdjur så fungerar det bäst att locka med lockpipa
tidiga på morgonen eller sent på kvällen, när de är som mest aktiva.Exempel på vanliga lockpipor.

 

  • Rådjurspipa 
  • Vildsvinspipa
  • Älglock (Locklur)
  • Rävpipa
  • Lopipa
  • Björnpipa
  • Kråkpipa
  • Gåspipa

 Läs mer om varför man ska använda lockpipa här: Varför lockpipa